Nederlanders die in het buitenland wonen en niet belastingplichtig zijn volgens de Nederlandse belastingwetgeving kunnen met een aantal uitdagingen te maken krijgen. De Nederlandse overheid zal de “expat” als het ware een vrijgeleide moeten geven om in een ander land belast te worden. Hoewel een emigratie simpel klinkt is dit fiscaal juridisch niet altijd zo.

Vermogen bijvoorbeeld kan niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland. Hierover moet eerst worden “afgerekend”. De Nederlandse successiewet maakt het helemaal bont. Bij een erfenis wordt gekeken naar het woonland van de erflater. Dit “woonplaatsbeginsel” beschrijft zelfs dat er geen sprake van erfbelasting in Nederland bestaat wanneer de overledene op het moment van overlijden meer dan 10 jaar in het buitenland woonde. Testamenten en in het buitenland geldende wet- en regelgeving doen eigenlijk niet meer ter zake wanneer de ontvanger van de erfenis in Nederland woonachtig is en de overledene minder dan de eerder genoemde 10 jaar in het buitenland verblijft.

Vermogensbestanddelen zoals de eigen woning kunnen ook de nodige vragen oproepen. Zo is er door een buitenlands inkomen geen recht meer op hypotheekrente aftrek. Daarnaast is er feitelijk sprake van een vermogen dat weliswaar in Nederland is opgebouwd maar waarvan de potentiële of toekomstige vruchten in het buitenland kunnen worden benut. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat de Nederlandse fiscus dit niet zomaar zonder slag of stoot zal accepteren.

Pensioenopbouw en de lijfrente verzekering als aanvullend (pre)pensioen gebruiken de “omkeerregeling” waarbij onbelaste premies zorgen voor een belaste uitkering in de toekomst. Heeft u dus een aantal jaren in Nederland de pensioenpremie (via uw bruto salaris) en eventueel lijfrente premie opgebouwd voor de oude dag dan mist de Nederlandse schatkist als het ware de inkomstenbelasting op uw pensioen inkomen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar de expat op fiscaal gebied mee te maken kan krijgen. De fiscale wet- en regelgeving is wanneer deze grensoverschrijdend is, uitermate complex. Wanneer u vragen heeft over deze materie of er zelf niet meer uitkomt, neem dan vrijblijvend met ons op via onderstaand contact formulier.

Belastingadvies voor particulieren in het buitenland verschilt sterk van haar zakelijk equivalent. Het kan zijn dat u als expat te maken krijgt met beide situaties. Het is daarmee verstandig deskundig advies in te winnen.


Contact:

Laat hier uw gegevens achter wanneer u als expat belastingadvies wilt inwinnen:

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox