Mediation wordt ook wel conflictbemiddeling genoemd en is een manier om buitengerechtelijk tot een oplossing van een dispuut te komen. Mediation is geschikt wanneer de communicatie tussen beide partijen stroef verloopt of zelfs totaal is beëindigd maar een gang naar de rechter een te grote stap is.

Het doel van de mediation is een informele oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. Aan de weigerachtige houding van een van de partijen ligt meestal een dieper liggend gevoel van onvrede ten grondslag. Op basis van reële uitgangspunten zal tijdens de mediation getracht worden de kostbare gang naar de rechter te voorkomen. Dit is echter richting beide partijen wel het pressie middel om tot een compromis te komen.

Doordat de aard van de problematiek overwegend betrekking heeft op een discrepantie tussen de verwachtingen die gewekt zijn, wordt mediation uitgevoerd op basis van een vast en een variabel vergoedingscomponent. Het doorberekenen van additionele kosten voor de conflictbemiddeling is ongepast omdat het dispuut in de meeste gevallen betrekking heeft dan wel heeft gehad op de verhouding tussen de in rekening gebrachte prijs en de geleverde dienst of het geleverde goed.

Wanneer mediation niet lukt bestaat de mogelijkheid een gang naar de rechter te wagen. In beide gevallen kan Legal Floris u bijstaan. Doordat er vanuit meerdere jurisdicties gewerkt kan worden zijn wij flexibel en is het mogelijk de voor uw situatie meest geschikte en efficiënte achtergrond te kiezen.


Contact:

Is er sprake van een conflict in uw persoonlijke of zakelijke omgeving en wenst u overleg te plegen over de haalbaarheid van uw zaak, laat dan uw gegevens achter in het onderstaande contactformulier. Tijdens deze intake, welke vrijblijvend en kosteloos is zal worden welke stappen kunnen worden gezet en wat de eventuele consequenties zijn van mediation in uw zaak.

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox