Als wij gratis zouden kunnen werken, deden wij dat. Het voorkomen of – helaas – uitvechten van een geschil dient voor iedereen mogelijk te zijn en niet slechts voor welgestelden. Iedere Nederlander woonachtig in het buitenland moet de kans krijgen zich tegen redelijke kosten te bedienen van Nederlandssprekende juristen. Al is het maar om administratieve zaken in Nederland snel en accuraat te kunnen regelen.
Omdat de zaken waarvoor wij worden ingezet sterk uiteenlopen is het niet altijd op voorhand duidelijk in te schatten welke kosten er in rekening gebracht worden, en zelfs of dit überhaupt het geval zal zijn. Als juristenkantoor, werkzaam buiten de grenzen van de Nederlandse strak georganiseerde regelgeving, is het voor ons zelfs mogelijk zaken op basis van “no cure no pay” aan te nemen. Hierover wisselen wij graag met u van gedachte.
In voorkomende gevallen worden deskundige derden ingeschakeld. Hierbij kunt u denken aan advocaten, deurwaarders, notarissen of banken in Nederland. De kosten welke deze partijen in rekening brengen zullen zonder tussenkomt van ons kantoor direct ten laste van uw rekening komen. Indien bepaalde zaken slechts met één of enkele door ons geselecteerde specialisten kunnen worden afgehandeld, zal altijd op voorhand een prijsopgave aan u worden overhandigd waarna u zelf kunt bepalen of u de zaak wilt voortzetten.
Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox