Legal Floris LLC richt zich in haar dienstverlening op twee verschillende doelgroepen. Ten eerste wordt via de internationale website gericht advies en service geleverd aan gedupeerden in ‘bank failures en investment fraud’. Ten tweede richten wij ons  op Juridisch Advies voor Nederlandse Expats.

Ontstaan als een initiatief om directe relaties woonachtig buiten Nederland de juiste juridische wegen te wijzen levert Legal Floris LLC een service welke vandaag de dag in verschillende expatsteden voorhanden is. Begonnen in Cyprus heeft een expansie plaatsgevonden richting de Verenigde Staten, Belgie, Malta, Zuid Afrika en Estland. Landen en steden waar voldoende Nederlanders wonen die op enig moment in hun leven grensoverschrijdende belangen kunnen hebben, danwel krijgen.

Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid staat centraal in de werkwijze die gehanteerd wordt. Willekeur moet te allen tijde worden voorkomen en de Nederlandse expat moet eenzelfde bescherming kunnen krijgen als de Nederlands ingezetene.

Zowel voor het voorkomen van toekomstige uitdagingen, als het begeleiden van accute of last minute vraagstukken en inleiden van een juridische procedure kunt u terecht bij Legal Floris LLC.

Legal Floris LLC bestaat uit een consortium van juristen. Doordat aangesloten juristen zelf ruime expatervaring hebben en woonachtig zijn of zijn geweest in Cyprus, de Verenigde Staten of Zuid Afrika zijn zij niet alleen op de hoogte van de lokale wetgeving maar ook van de belangen en uitdagingen die spelen in het leven van de expat. Dit in combinatie met de universitaire rechtenstudie welke in Nederland is gevolgd zorgt voor een ideale combinatie; lokaal advies in uw eigen taal waarbij eventueel een heldere vertaalslag gemaakt kan worden naar de Nederlandse advocatuur.

Legal Floris LLC is in het verleden daarom ook regelmatig ingezet om zaken voor te bereiden voor Nederlandse advocaten. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de overdracht van aandelen uit een Cypriotische vennootschap aan een Nederlandse partij, de voorbereiding van een faillissementsaanvrage ten laste van een Nederlandse afnemer, in opdracht van een Amerikaanse vennootschap onder leiding van Nederlands management alsmede het succesvol verhaal van gelden welke verloren leken bij bank faillisementen en fraude.

Legal Floris LLC is voor veel expats en Nederlanders in het buitenland een welkome uitkomst gebleken. Door samenwerkingsverbanden met professionals in Nederland kunnen zaken als pensioen en hypotheek maar ook fiscale vraagstukken waar de Nederlandse Belastingdienst voor problemen zorgt in veel gevallen op een constructieve en pragmatische wijze snel en deskundig worden opgelost.

Korte lijnen met internationale en lokale professionals almede de juiste partijen in Nederland zorgt voor duidelijkheid. Binnen zeer korte tijd weten onze cliënten of de zaak haalbaar is en wat de eventuele consequenties zijn in tijd en financiën.

De Nederlandse samenleving verandert snel en ingrijpend. De consequenties van de steeds verder terugdringende overheid worden meer zichtbaar in alle geledingen van de Nederlandse samenleving. Of men nu in Nederland woont of als Nederlander in een ander land, de consequenties zijn voor ieder van toepassing. Want, het bestaansminimum op pensioenleeftijd, wat geregeld is in de Algemene Ouderdomswet (AOW) is slechts ten dele op Expats en Nederlanders in het buitenland van toepassing. Maar hoe gaat u hier in uw situatie mee om?

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox